ราชการไทย…สโลว์ไลฟ์ 4.0? | สนทนาหาทำ EP.14

115

ชีวิตคนไทยแยกไม่ขาดจากระบบราชการตั้งแต่เกิดจนตาย เราต้องเข้า-ออกที่ว่าการอำเภอ ศาลากลางจังหวัด สถานีตำรวจ สำนักงานขนส่ง และสถานที่อื่นๆ เพื่อขอรับบริการหรือทำเรื่องขอเอกสารต่างๆ

เรามักเผชิญปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อราชการบ่อยๆ ทั้งความล่าช้า ขั้นตอนการดีลงานที่ซับซ้อน ไปจนถึงการไม่ได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่

มาขยี้ประเด็นร้อน ในเรื่องที่ทุกคนเคยมีประสบการณ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น กับระบบราชการของไทย ใน สนทนาหาทำ EP.14 พร้อมรวิศ หาญอุตสาหะ, โธมัส พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี และ ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์

#MissionToTheMoonPodcast​#สนทนาหาทำ​