รับยุคพลิกผันด้วยวิธีคิด | 5 Minutes Podcast EP.757

14

คนที่มีวิธีคิด (Mindset) ตอบรับไปในทิศทางบวก รวมไปถึงสามารถยอมรับกับความจริงบางประการของชีวิตได้ เช่น การเตรียมตัวเตรียมใจรับกับทุกสถานการณ์ มีความเข้าอกเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ย่อมมีโอกาสที่จะรับมือกับยุคพลิกผันได้ดีกว่า แต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไร และยุคของการพลิกผันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ไปติดตามกัน

#GlobalChange7 #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast