VIDEO5 MINUTESรับมือกับเพื่อนร่วมงานที่ชอบทับถมเวลาเราผิดพลาดอย่างไร | 5M EP.880

รับมือกับเพื่อนร่วมงานที่ชอบทับถมเวลาเราผิดพลาดอย่างไร | 5M EP.880


ปัญหาเรื่อง ‘เพื่อนร่วมงาน’ ปัญหาที่ชวนปวดหัวและส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตการทำงานของคนคนหนึ่ง แล้วยิ่งถ้าเพื่อนร่วมงานชอบทับถมเวลาที่เราทำผิดพลาดก็ยิ่งทำให้ท้อใจเข้าไปใหญ่ แล้วจะรับมืออย่างไรดี?

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต