VIDEO5 MINUTESรับมือกับงานที่ไม่อยากทำหรืองานที่ยากมากอย่างไรดี | 5M EP.860

รับมือกับงานที่ไม่อยากทำหรืองานที่ยากมากอย่างไรดี | 5M EP.860


บ่อยครั้งที่ชีวิตของเราต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ
จากการที่ตัวงานนั้นยากขึ้น
หรืออาจจะเป็นงานที่เราไม่เคยทำมาก่อน
ที่ส่งผลให้เราเกิดความกลัวจนไม่อยากลงมือทำ..

แต่บ่อยครั้ง งานเหล่านี้ก็เป็นงานที่มีคุณค่าสูง
เป็นโปรเจกต์ใหญ่และเป็นงานที่มีความซับซ้อน
แล้วเราจะรับมือกับความท้าทายเหล่านี้อย่างไร
ไปหาคำตอบได้ใน 5M EP. นี้กันเลย!

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต