VIDEO5 MINUTESรับมือกับความตายอย่างไร? | 5M EP.951

รับมือกับความตายอย่างไร? | 5M EP.951


เชื่อว่าในชีวิตของเรา เราก็มักถึงการรับมือกับ เรื่องของตัวเราและเรื่องรอบตัวเราที่กำลังดำเนินอยู่หรือกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ แต่ถ้าหากพูดถึง ‘ความตาย’ เชื่อว่าหลายๆ คนก็อาจจะยังไม่เคยคิดหรือรับมือกับเรื่องของความตายมาก่อน ใน 5M EP. นี้ ไปรับฟังกันว่าเราจะรับมือกับความตายได้อย่างไร

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต