รวมปัญหาว่าด้วยความรักและความสัมพันธ์ | Mission News Insider 21 ส.ค. 21

PODCASTMISSION NEWS INSIDERรวมปัญหาว่าด้วยความรักและความสัมพันธ์ | Mission News Insider 21 ส.ค. 21

หัวข้อน่าสนใจในรอบสัปดาห์ ประจำวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2521
.
“รัก? ไม่รัก? รวมปัญหาว่าด้วยความรักและความสัมพันธ์”

ผู้ดำเนินรายการ :
แจ็ค พัชรดนัย ถิรติ
น้ำว้า พรนัชชา อารยะสัจพงษ์

#MissionNewsInsider
#MissionToTheMoonPodcast