รพ.ธรรมศาสตร์ฯพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจผู้ป่วยโควิด | Mission News 23 ก.ค. 21

PODCAST MISSION NEWS รพ.ธรรมศาสตร์ฯพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจผู้ป่วยโควิด | Mission News 23 ก.ค. 21

อัปเดตข่าว Mission News ประจำวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2021
.
[ในประเทศ] ทำความเข้าใจ #ผ้าอนามัยไม่มีภาษี ครบจบที่เดียว
[ในประเทศ] ที่มา รพ. ธรรมศาสตร์ฯ พิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจผู้ป่วยโควิด
[ต่างประเทศ] เปิดเงื่อนไข ‘COVAX’ อีกหนึ่งช่องทางการเข้าถึงวัคซีนของไทย
.
ผู้ดำเนินรายการ: แจ็ค พัชรดนัย ถิรติ

#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#MissionNews
#โควิด