รถเมล์ไทย ยังไงไหนเล่า!? | สนทนาหาทำ EP.12

57

รถเมล์อยู่กับขนส่งมวลชนประเทศไทยมากว่า 3 ทศวรรษ แต่การพัฒนาคุณภาพรถเมล์ไทยยังคงเป็นสิ่งที่ประชาชน เรียกร้องให้เราได้ยินกันอยู่เสมอ

ทั้งปัญหาคุณภาพของตัวรถเมล์, มารยาทและการบริการของพนักงาน, ปัญหากดไม่จอด จอดไม่ตรงป้าย, ปัญหาฝุ่นควันสร้างมลพิษ และประเด็นความปลอดภัยของผู้โดยสาร

มาตีแผ่ปัญหารถเมล์ไทยจากหลากหลายมุมมอง กับ รวิศ หาญอุตสาหะ, โธมัส พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี และ ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ ในรายการ “สนทนาหาทำ” EP.12

#MissionToTheMoonPodcast #สนทนาหาทำ