VIDEO ย้อนรอย 3 เหตุการณ์ไฟไหม้ ประเทศไทยเรียนรู้อะไรบ้าง? | Mission To The Moon EP.1213

ย้อนรอย 3 เหตุการณ์ไฟไหม้ ประเทศไทยเรียนรู้อะไรบ้าง? | Mission To The Moon EP.1213

หลังเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานกิ่งแก้วเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการรับมือกับเหตุฉุกเฉินของไทยจากหลายภาคส่วน นอกจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนี้แล้ว ยังเคยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในไทยอยู่อีกหลายครั้ง

ในวันนี้เราได้ยกตัวอย่างมาอีก 2 เหตุการณ์ไฟไหม้ ที่โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์และที่ซานติก้าผับ โศกนาฏกรรมจากเพลิงไหม้แบบนี้ที่เคยเกิดขึ้น ซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า แล้วประเทศไทยเรียนรู้อะไรจากบทเรียนเหล่านี้บ้าง?

#missiontothemoon

#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต