ย้อนรอยโรคในประวัติศาสตร์ | 5 Minutes Podcast EP.760

29

โควิด-19 โรคระบาดที่สร้างผลกระทบเป็นวงกว้าง และนำมาซึ่งตัวเลขผู้เสียชีวิตจำนวนมาก แต่นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มนุษยชาติเราต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้ EP.นี้ จึงอยากชวนย้อนรอยโรคในประวัติศาสตร์ ว่ามีอะไรบ้าง เกิดขึ้นที่ไหน และยุติได้อย่างไร มาติดตามกัน

#GlobalChange7 #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast