ย่อยงานใหญ่ให้พอดีคำ | 5 Minutes Podcast EP.730

45

แม้โครงการหรืองานชิ้นใหญ่ๆ จะทำให้คุณรู้สึกมึนงงกับขนาด และความซับซ้อนของตัวงาน แต่หากมีวิธีจัดการอย่างชาญฉลาด เช่น การย่อยงานให้เป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนที่จะแบ่งความสนใจไปทีละส่วน ก็สามารถช่วยลดความกังวล และทำให้ตัวเองมีสมาธิจดจ่อมากขึ้นได้

#Concentration #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission To The Moon Media