ยุคแห่งการปรับตัว! เมื่อดาราผันตัวเป็น Youtuber | Mission News Insider 14 ส.ค. 21

PODCASTMISSION NEWS INSIDERยุคแห่งการปรับตัว! เมื่อดาราผันตัวเป็น Youtuber | Mission News Insider 14 ส.ค. 21

หัวข้อน่าสนใจในรอบสัปดาห์ ประจำวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2521
.
“ยุคแห่งการปรับตัว! เมื่อดาราผันตัวเป็น Youtuber เพื่อความอยู่รอด”
.

ผู้ดำเนินรายการ :
แจ็ค พัชรดนัย ถิรติ
น้ำว้า พรนัชชา อารยะสัจพงษ์

#MissionNewsInsider
#MissionToTheMoonPodcast