VIDEO5 MINUTESมีเคล็ดลับการอ่านหนังสืออย่างไร? | 5M EP.870

มีเคล็ดลับการอ่านหนังสืออย่างไร? | 5M EP.870


การอ่านหนังสือคงเป็นสิ่งที่ใครหลายๆ คนชอบทำ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านเล่น การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง การอ่านเพื่อการศึกษาเรียนรู้ แต่เราจะทำอย่างไรให้อ่านได้ดีและมีประสิทธิภาพ? อีกทั้งหลายๆ คนคงอยากจะรู้ว่า คุณรวิศ ผู้ที่ชอบอ่านหนังสืออยู่เป็นประจำ จะมีเคล็ดลับในการอ่านหนังสืออย่างไร? ไปรับฟังกันได้ใน EP. นี้เลย!

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต