VIDEO5 MINUTESมีวิธีการตั้งเป้าหมายในชีวิตอย่างไร? | 5M EP.884

มีวิธีการตั้งเป้าหมายในชีวิตอย่างไร? | 5M EP.884


Set Goals’ หลายๆ คนคงเคยได้ยินคำคำนี้บ่อยๆ ที่บอกให้เราตั้งเป้าหมายในชีวิต แต่ไม่มีใครบอกเราเลยว่าต้องตั้งอย่างไร มีวิธีการตั้งหรือไม่ การตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวเหมือนกันหรือไม่?

ไปร่วมหาคำตอบเรื่องของการตั้งเป้าหมาย ไปกับคุณรวิศได้ใน 5M EP. นี้กันเลย!

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต