มหาวิทยาลัยกับ Skill Gap | Mission to the Moon EP.977

28

เกิดเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่ามหาวิทยาลัยในปัจจุบันยังสามารถตอบสนองตลาดแรงงานได้หรือไม่? เพราะความรู้และทักษะยุคปัจจุบันสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากออนไลน์หรือเข้าคอร์สที่สอนโดยเฉพาะ

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast