ภูมิคุ้มกันบำบัดชีวิต | Hope Theory EP.5

PODCASTHOPE THEORYภูมิคุ้มกันบำบัดชีวิต | Hope Theory EP.5

นวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการแพทย์ ที่วิทยาการต่างๆ ไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา แต่ยังช่วยจุดประกายความหวังให้กับผู้ป่วยอีกด้วย มารู้จักหนึ่งในนวัตกรรมด้านการรักษามะเร็ง ที่พัฒนาอย่างสูงสุดในปัจจุบันนี้อย่าง “Immunotherapy” หรือ ภูมิคุ้มกันบำบัด กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเอื้อมแข สุขประเสริฐ (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น พบเรื่องราวดีๆ ที่จะช่วยสร้าง #ภูมิความหวังพลังสู้มะเร็ง ด้วย #ความหวังที่มากกว่าวันพรุ่งนี้ ได้ใน Hope Theory EP.นี้
.
Sponsored by MSD

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ

#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#Hopetheory