ภาวะลื่นไหล “Flow” | 5 Minutes Podcast EP.731

61

ในหลายๆ อาชีพ ภาวะลื่นไหล ถือเป็นสิ่งที่มีค่า เพราะอยู่นอกเหนือการควบคุมของจิตสำนึก จึงสามารถทำสิ่งนั้นได้อย่างไม่ติดขัด เช่น นักเขียน ที่จะเขียนงานได้ก็ต้องอ่าน และยิ่งอ่านมาก ลงลึกมาก ก็ยิ่งอิน ยิ่งมีสมาธิจดจ่อกับการทำ จนบ่อยครั้งหลงลืมเรื่องของเวลาไปเลย

#Concentration #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission To The Moon Media