ฟังมุมคิดกับเส้นทางการค้นหาจนมาเป็น Diamond Grains | Boss’s Eye-View EP.17

PODCASTBOSS'S EYE-VIEWฟังมุมคิดกับเส้นทางการค้นหาจนมาเป็น Diamond Grains | Boss's Eye-View EP.17

คุยกับคุณวุฒิกานต์ และคุณชนิสรา วงศ์ดีประสิทธิ์ ผู้ก่อนตั้ง Diamond Grains เรื่อง การเติบโตของแบรนด์โดยใช้ความเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการเป็นศูนย์กลาง

ผู้ดำเนินรายการ: ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์

#Boss’sEyeViewPodcast
#MissionToTheMoonPodcast