พาองค์กรก้าวกระโดดไปกับ Digital Maturity | Jump EP.3

PODCAST JUMP พาองค์กรก้าวกระโดดไปกับ Digital Maturity | Jump EP.3

พาองค์กรกล้ากระโดดไปกับ Digital Maturity เทคโนโลยีและการตลาดที่จะเปลี่ยนโลกการทำธุรกิจ และพาองค์กรของคุณพุ่งไปสู่อนาคต มาเรียนรู้ไปด้วยกัน กับรวิศ หาญอุตสาหะ และสุนาถ ธนสารอักษร ในรายการ JUMP Podcast EP. นี้

ผู้ดำเนินรายการ: แม็ค สุนาถ ธนสารอักษร