พลิกหาโอกาสจากวิกฤตในยุค New Normal ไปกับหนังสือ ‘Post Corona’ | ALREADY EP.7

PODCAST ALREADY พลิกหาโอกาสจากวิกฤตในยุค New Normal ไปกับหนังสือ ‘Post Corona’ | ALREADY EP.7

COVID-19 เป็นวิกฤตการณ์แบบที่โลกเราไม่เคยเจอมาก่อน ซึ่งหนังสือ “Post Corona : From Crisis to Opportunity” โดย Scott Galloway ได้พูดถึงภาพรวมของเศรษฐกิจ ทิศทางของสังคม และความเคลื่อนไหวของโลกหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ที่เราจะได้เห็นปรากฏการณ์ที่หลากหลายอย่างที่ไม่คาดคิด ร่วมฟังการ ‘ป้ายยา’ จากสามนักอ่าน
ที่จะพาคุณมาเรียนรู้โลกในยุค New Normal ซึ่งอาจเป็นทั้งวิกฤตและโอกาสสำหรับใครหลายๆ คน ผ่านหนังสือเล่มนี้ ที่ “อ่าน แล้ว ดี” เกินจะเก็บไว้คนเดียว