พลังงานกับความยืดหยุ่น | Mission To The Moon EP.1035

50

การทำงานเยอะกว่าคนอื่นไม่ได้แปลว่าจะได้รับผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับคนอื่น แต่การรู้จักความพอประมาณของตัวเอง รับรู้ว่าการทำงานแบบไหนที่เหมาะเรา สังเกตจังหวะและเวลาชีวิตของตัวเอง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในชีวิตอาจจะเป็นสิ่งที่สามารถสร้างประสิทธิภาพงานได้ดีกว่า

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast