ผู้เขี่ยวชาญ กับหลุมพรางความสนใจ | 5 Minutes Podcast EP.743

42

บ่อยครั้งผู้เชี่ยวชาญก็ต้องเผชิญกับข้อจำกัดของความสนใจไม่แตกต่างจากคนทั่วไป เนื่องจากพวกเขาเชี่ยวชาญเรื่องของการคาดหมายด้วยความแม่นยำ ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องของการทุ่มเทความสนใจ พวกเขาได้รับการฝึกฝน และสั่งสมประสบการณ์ด้วยการมองหาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นบ่อย มากกว่าสิ่งผิดปกติที่นานๆ จะเกิดขึ้นครั้ง

#Concentration #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission To The Moon Media