ผู้ประกอบการเป็นยังไงกันบ้าง | Mission To The Moon EP.1036

49

จากที่ SCB EIC ได้ออกมาปรับประมาณการการเติบโตของ GDP ประเทศไทยจาก 3.8% เหลือเพียง 2.2% ส่งผลให้บางธุรกิจที่อาจจะเติบโตในสินค้าบางประเภท และบางธุรกิจยอดขายอาจจะหายไปถึง 50%

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast