ผู้นำคือผู้สร้างคุณค่าที่แตกต่าง | 5 Minutes Podcast EP.801

152

หากคิดว่าผู้นำนั้นหายากแล้ว การหาผู้นำที่ดีนั้นหายากยิ่งกว่า

ผู้นำนั้นไม่เพียงแค่ดูแลองค์กรเท่านั้น แต่ยังต้องพัฒนาองค์กรไปสู่อนาคตที่ดีด้วยเช่นกัน หากทำเช่นนั้นได้ คุณคือผู้นำที่สร้างคุณค่าที่แตกต่างอย่างแท้จริง

Advertisements

#SuperLevel #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

Advertisements