ผิดตรงไหนที่ใจฉันไม่เปลี่ยน | Boss’s Eye-View EP.8

PODCASTBOSS'S EYE-VIEWผิดตรงไหนที่ใจฉันไม่เปลี่ยน | Boss's Eye-View EP.8

คุยเรื่องพนักงานที่ไม่ยอมปรับตัวกับการทิศทางการทำงานใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และคุยถึงตัวองค์กรเองที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก หรือที่เรารู้จักกันในคำว่า “Deadwood”

ผู้ดำเนินรายการ: ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์

#Boss’sEyeViewPodcast
#MissionToTheMoonPodcast