ผลลัพธ์ของสิ่งหนึ่ง อาจไม่แย่อย่างที่คิด | MM EP.1215

PODCAST MISSION TO THE MOON ผลลัพธ์ของสิ่งหนึ่ง อาจไม่แย่อย่างที่คิด | MM EP.1215

คุณเคยคิดถึงสถานการณ์ล่วงหน้าเป็นลำดับขั้นไปว่า
ถ้าทำสิ่งนี้จะต้องเกิดสิ่งนั้นหรือสิ่งโน้นตามมา
จนต่อมาโยงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันไปไกลจนเกินความเป็นจริง หรือไม่?
เราเรียกความคิดแบบนี้ว่า การคิดแบบ Slippery Slope
Slippery Slope เป็นอย่างไร? และส่งผลต่อความคิดคนเราอย่างไร?

 

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ


#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast