ปี 2021 จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง? | Mission To The Moon EP.1017

50

Visualcapitalist ได้รวบรวมบทความการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญจาก 200 บทความทั่วโลก ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในปี 2021 ตั้งแต่เรื่องการลงทุนไปจนถึงเรื่องเศรษฐกิจโลก

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission To The Moon Media