ปัจจัยของ Flow | 5 Minutes Podcast EP.732

16

โดยธรรมชาติแล้ว เราไม่สามารถบังคับให้เกิดสภาวะลื่นไหลได้ แต่เราสามารถเรียนรู้ปัจจัยที่จะเพิ่มโอกาสให้เกิดสภาวะดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็น ความรู้สึกดี รู้สึกเพลิดเพลิน แรงกระตุ้นจากความท้าทาย จุดมุ่งหมายที่ชัดเจน รวมไปถึงความเชื่อว่าภาวะลื่นไหลมีอยู่จริง

#Concentration #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission To The Moon Media