ประเมินการฟื้นตัวเศรษฐกิจ CLMV จาก SCB EIC | Mission To The Moon EP.1054

112

SCB EIC ได้ประเมินสถานการณ์การฟื้นตัวเศรษฐกิจ CLMV ที่จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆ 3 อย่างได้แก่ 1) ประสิทธิภาพของมาตรควบคุมการระบาด COVID-19 2) ขนาดและประสิทธิภาพของมาตรการภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบจากแผลเป็นทางเศรษฐกิจ (scarring effects) ระหว่างที่รอการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภายในภูมิภาค (herd immunity) ซึ่งคาดว่าเกิดขึ้นในปี 2022 และ 3) ปัจจัยเสี่ยงเฉพาะรายประเทศ

Advertisements

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast

Advertisements