ประเทศไทยควรเดินหน้าอย่างไรหลัง Covid-19 | Mission To The Moon EP.1082

115

ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าแบงค์ชาติได้พูดในบทสัมภาษณ์ “ประเทศไทยควรเดินหน้าอย่างไรต่อไป” ว่าการเกิดของ Covid-19 เป็นเหมือนตัวกระตุ้นให้สถานการณ์เกิดอย่างรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งถือเป็นบททดสอบหนึ่งว่าประเทศไทยสามารถปรับตัวให้เท่าทันได้มากน้อยเพียงใด

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ

Advertisements


#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast

Advertisements