VIDEO5 MINUTESประเทศเราจะเปลี่ยนแปลงได้จริงไหม? | 5M EP.948

ประเทศเราจะเปลี่ยนแปลงได้จริงไหม? | 5M EP.948


ในช่วงเวลาเช่นนี้ หลายๆ คนเริ่มสิ้นหวัง เริ่มมองไม่เห็นอนาคตของตัวเอง โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆ นักเรียน นักศึกษา ทำให้เกิดคำถามต่อความเป็นไปของประเทศว่าประเทศของเราจะ ‘เปลี่ยนแปลง’ ได้จริงไหม? เพราะว่า ‘อนาคต’ ของพวกเขา ก็ขึ้นอยู่กับความเป็นไปของประเทศด้วย.. ไปร่วมรับฟังความเห็นของคุณรวิศได้ในพอดแคสต์ 5M EP. นี้

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต