ประชุมออนไลน์เหนื่อยมาก จะจัดการอย่างไร? | 5M EP.847

PODCAST5 MINUTESประชุมออนไลน์เหนื่อยมาก จะจัดการอย่างไร? | 5M EP.847

ประชุมออนไลน์ใครว่าไม่เหนื่อย

ในหนึ่งวันประชุมไม่รู้กี่รอบ
ต้องนั่งนิ่งๆ หลายชั่งโมง
จนแทบจะไม่ได้ทำงานอื่นๆ
บางครั้งประชุมไปก็ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน
.
แล้วเราจะแก้ปัญหาความเหนื่อยล้ายังไง?
และจะประชุมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ?
มาติดตามวิธีแก้ปัญหากันได้ในตอนนี้เลย

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast