ประชาชนควรรู้อะไร เกี่ยวกับเศรฐกิจไทยในยุคโควิท | ทะยาน special

PODCASTTAYANประชาชนควรรู้อะไร เกี่ยวกับเศรฐกิจไทยในยุคโควิท | ทะยาน special

จากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยจากวิกฤตโควิด-19
ที่ทำให้ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องปรับตัวเพื่อต่อสู้ให้อยู่รอด
การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และรุนแรงขึ้น
ซึ่งกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและวิถีการใช้ชีวิตของเราทุกคน
เราในฐานะประชาชนจึงควรเข้าใจและเตรียมรับมือ
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างเท่าทัน
.
ร่วมฟังการสัมภาษณ์สดกับ ดร. พิสิทธิ์ พัวพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค กระทรวงการคลัง
และ ดร.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับเรื่องราวเศรษฐกิจของไทย เพื่อสร้างความเข้าใจ
และเป็นข้อมูลให้เราได้รับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ใน ทะยาน LIVE!
ทาง Facebook และ Youtube ของ Mission To The Moon
.
.
ผู้ดำเนินรายการ : โธมัส พิชเยนทร์ หงส์ภักดี


#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#ทะยาน