VIDEOMISSION NEWSปมดราม่าพิยดา! สู่ปัญหาการเรียนออนไลน์ของเด็กไทย | Mission News 28 ก.ย. 21

ปมดราม่าพิยดา! สู่ปัญหาการเรียนออนไลน์ของเด็กไทย | Mission News 28 ก.ย. 21


อัปเดตข่าว Mission News ประจำวันอังคารที่ 28 กันยายน 2021
.
.
[ในประเทศ] คดีฉ้อโกงมือถือของ ‘พิยดา’ กับปัญหาการเรียนออนไลน์ของเด็กไทย
[ในประเทศ] นายกฯ ดันศูนย์ควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติแทนที่ ศบค. แก้ปัญหาโควิด
[ต่างประเทศ] รัฐบาล UK ให้ทหารช่วยขนส่งน้ำมัน หลังเผชิญภาวะน้ำมันขาดแคลน
.
ผู้ดำเนินรายการ :แจ็ค พัชรดนัย  ถิรติ

#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#MissionNews

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต