ปฏิเสธงานอย่างไรไม่ให้เสียน้ำใจและเป็นมืออาชีพ | 5M EP.858

PODCAST5 MINUTESปฏิเสธงานอย่างไรไม่ให้เสียน้ำใจและเป็นมืออาชีพ | 5M EP.858

การปฏิเสธงาน
คือเรื่องพื้นฐานที่หลายคนมักไม่กล้าทำ
เพราะกลัวบอกปัดไปแล้วจะถูกมองไม่ดี
และไม่รู้ว่าจะต้องปฏิเสธอย่างไร

มาฟังวิธีปฏิเสธงานแบบมืออาชีพ
และบอกปัดแบบบัวไม่ช้ำ น้ำไม่ขุ่น
เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทำงานหนักเกินไป

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast