ปฏิรูปตำรวจ’ โจทย์ใหญ่ที่ประชาชนต้องการ | Mission News Insider 25 ส.ค. 21

PODCASTMISSION NEWS INSIDERปฏิรูปตำรวจ' โจทย์ใหญ่ที่ประชาชนต้องการ | Mission News Insider 25 ส.ค. 21

สกูปข่าวน่าสนใจ ประจำวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2021
.
ปฏิรูปตำรวจ’ โจทย์ใหญ่ที่ประชาชนต้องการ
.

ผู้ดำเนินรายการ :
แจ็ค พัชรดนัย ถิรติ
น้ำว้า พรนัชชา อารยะสัจพงษ์

#MissionNewsInsider
#MissionToTheMoonPodcast