บริหารเวลาให้ดีได้ด้วย Eisenhower Matrix | MM EP. 1223

PODCAST MISSION TO THE MOON บริหารเวลาให้ดีได้ด้วย Eisenhower Matrix | MM EP. 1223

เมื่องานที่ยังไม่เสร็จมีอยู่ล้นมือ… จะเลือกทำอันไหนก่อนหลังยังไงดี?


ถ้าอย่างนั้น มารู้จักกับ ‘Eisenhower Matrix’ เครื่องมือในการบริหารจัดการงานในแต่ละวัน
ที่จะช่วยตอบคำถาม ให้คุณสามารถเรียงลำดับความสำคัญของงานเร่งด่วนออกมาทำตามลำดับ


รับรองว่าหลังจากทำตามทริกนี้แล้ว คุณจะไม่ต้องทำงานแบบ ‘ไฟลนก้น’ กันอีกต่อไป!

 

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ


#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast