VIDEO5 MINUTESบริษัทไม่หาคนแทนตำแหน่งที่ลาออก ทำอย่างไรดี? | 5M EP.911

บริษัทไม่หาคนแทนตำแหน่งที่ลาออก ทำอย่างไรดี? | 5M EP.911


ชาวออฟฟิศหลายๆ คนคงมีปัญหา ที่เมื่อเพื่อนร่วมงานของเราลาออก แต่บริษัทก็ยังไม่ยอมรับสมัครพนักงานใหม่ ทำให้งานของเราหนักขึ้นและเหนื่อยขึ้น

.

ใน 5M EP. นี้ เราจะไปรับฟังกันว่า คุณรวิศจะมีคำแนะนำอย่างไร และมีวิธีการรับมืออย่างไรกับเรื่องนี้

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต