ธุรกิจปรับตัวอย่างไรในวันที่ ‘โลกร้อน’ ส่งสัญญาณเตือน? | MM EP.1251

PODCASTMISSION TO THE MOONธุรกิจปรับตัวอย่างไรในวันที่ 'โลกร้อน' ส่งสัญญาณเตือน? | MM EP.1251

ภายในปี 2050 โลกมีแนวโน้มจะร้อนขึ้นอีก 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนสุดท้ายจากธรรมชาติที่เราไม่อาจปฏิเสธได้ สัญญาณเหล่านี้ค่อยๆ ปรากฏเป็นภาพจริงผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ อย่างเช่นการที่น้ำแข็งในทะเลอาร์กติกละลายลงเรื่อยๆ หากเราไม่เร่งแก้ไข น้ำแข็งอาจละลายหมดภายใน 80 ปี เมื่อถึงเวลานั้น มนุษย์เราอาจไม่มีโลกใบนี้ให้อาศัยอยู่ต่อไป ด้วยการตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ หลายๆ แบรนด์จึงดำเนิน
นโยบายด้านความยั่งยืน พยายามลดการสร้างก๊าซเรือนกระจกลง อย่างเช่น ‘Epson’ แบรนด์เครื่องพิมพ์ที่ออกเทคโนโลยีใหม่ อย่าง Heat-Free เพื่อการใช้งานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาร่วมรับฟังปัญหาและสัญญาณเตือนที่เราไม่ควรมองข้าม พร้อมวิธีการรับมือจากแบรนด์ที่ใส่ใจในปัญหาโลกร้อน ไปกับ Mission To The Moon Podcast EP.นี้
.
Sponsored by Epson

 


ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ

 

#missiontothemoon

#missiontothemoonpodcast