ธรรมชาติของกลไกรบกวนสมาธิ | 5 Minutes Podcast EP.738

13

เรามักถูกสอนให้ปิดกั้นสิ่งรบกวนต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดอาการวอกแวก โดยอาจไม่เคยรู้เลยว่า “กลไกรบกวนสมาธิ” นี้ สามารถส่งสัญญาณเตือนให้เราสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอันตราย เพิ่มโอกาสในการได้รับสิ่งที่มีค่า หรือประสบการณ์ที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องหาวิธีจัดการ

#Concentration #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission To The Moon Media