ทุกธุรกิจ มีเรื่องราว กับ Divana Spa | Boss’s Eye-View EP.12

PODCASTBOSS'S EYE-VIEWทุกธุรกิจ มีเรื่องราว กับ Divana Spa | Boss's Eye-View EP.12

คุยกับคุณพัฒนพงศ์ รานุรักษ์ และคุณธเนศ จิระเสวกดิลก ผู้ก่อตั้ง divana spa เรื่องความสำเร็จที่เกิดจากคำว่า Limitless Service Excellence

ผู้ดำเนินรายการ: ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์

#Boss’sEyeViewPodcast
#MissionToTheMoonPodcast