ทุกคนคิดว่าได้รับการประเมินต่ำกว่าความเป็นจริง | 5 Minutes Podcast EP.753

23

ในวงการแข่งหมากรุก มีการจัดคะแนนสะสมเอาไว้อย่างชัดเจน และผู้เล่นสามารถจำคะแนนของคู่แข่งได้ดีกว่าชื่อหรือหน้าของพวกเขาเสียอีก แต่เหตุใดผู้เล่นส่วนใหญ่จึงคิดว่าตนได้รับการประเมินต่ำกว่าความเป็นจริง มาติดตามกัน

#TheInvisibleGorilla #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast