ที่ของเขาไม่ใช่ที่ของเรา | Boss’s Eye-View EP.2

PODCASTBOSS'S EYE-VIEWที่ของเขาไม่ใช่ที่ของเรา | Boss's Eye-View EP.2

คุยเรื่องปัญหาการโปรโมทพนักงานที่เรียกว่า เด็กเส้น ปัญหาการบริหารคนอย่างไม่ยุติธรรมในองค์กร

ผู้ดำเนินรายการ: ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์

#Boss’sEyeViewPodcast
#MissionToTheMoonPodcast