VIDEO5 MINUTESทีมไม่พัฒนา คนเห็นแก่ตัว ในฐานะหัวหน้าทำอย่างไรดี? | 5M EP.898

ทีมไม่พัฒนา คนเห็นแก่ตัว ในฐานะหัวหน้าทำอย่างไรดี? | 5M EP.898


ชาวออฟฟิศเคยเจอไหม? เพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องเห็นแก่ได้ตัว ไม่ยอมรับความผิดพลาด เอาแต่ความดีความชอบเข้าตัว ทำให้ทีมไม่เกิดการพัฒนา ในฐานะหัวหน้าจะทำอย่างไรดี?

ใน 5M EP. นี้ไปดูกันว่า คุณรวิศในฐานะผู้บริหารและหัวหน้า จะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต