ทิศทางเศรษฐกิจไทย จาก KKP Research | Mission To The Moon EP.1052

202

ข้อมูลจาก KKP research ได้ทำการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจของโลกหลัง Covid-19 ว่าเศรษฐกิจอาจจะไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกต่อไป

Advertisements

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast

Advertisements