ทำไมสหรัฐฯ จึงล้มเหลวในอัฟกานิสถาน? | Mission News Insider 18 ส.ค. 21

PODCASTMISSION NEWS INSIDERทำไมสหรัฐฯ จึงล้มเหลวในอัฟกานิสถาน? | Mission News Insider 18 ส.ค. 21

สกูปข่าวน่าสนใจ ประจำวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2521
.
ทำไมสหรัฐฯ จึงล้มเหลวในอัฟกานิสถาน?
.

ผู้ดำเนินรายการ :
แจ็ค พัชรดนัย ถิรติ
น้ำว้า พรนัชชา อารยะสัจพงษ์

#MissionNewsInsider
#MissionToTheMoonPodcast