ทำไมต้องรอให้ใกล้เส้นตายถึงลงมือทำ? | 5 Minutes Podcast EP.735

10

บ่อยครั้ง แรงผลักดันให้เราเริ่มลงมือทำงานก็มักจะเกิดขึ้นเมื่อใกล้ถึงเส้นตาย เนื่องจากกลไกป้องกันตนเองกำลังส่งสัญญาณเตือนให้กลไกอื่นๆ ของร่างกายตอบสนองต่องานชิ้นนั้นอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้มีปัญหาตามมา ดังนั้น หากอยากสร้างแรงจูงใจและสมาธิอันแน่วแน่ ลองกำหนดเส้นตายเทียม เช่น ไทม์ บ็อกซิ่ง ขึ้นมา

#Concentration #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission To The Moon Media