ทำไมความเจริญถึงอยู่แค่ในกรุงเทพฯ? | สนทนาหาทำ SS2 EP.19

252

โครงสร้างพื้นฐานเป็นเรื่องสำคัญของทุกพื้นที่ทั่วประเทศ แต่ไทยเราใช้งบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไปกับ “กรุงเทพฯ” เป็นจำนวนมาก ในขณะที่จังหวัดอื่นๆ นั้นไม่ได้พัฒนาเทียบเท่ากับเมืองหลวงเลย แม้จะเป็นจังหวัดในหัวเมืองใหญ่ก็ตาม

ความเจริญที่กระจุกอยู่ในเขตพื้นที่เดียว ทำให้โอกาสของคนกลายเป็นความเหลื่อมล้ำ สิ่งเหล่านี้มีจุดเริ่มต้นจากอะไร และเราจะแก้ปัญหา ความเจริญของโครงสร้างที่ไม่ทั่วถึงได้หรือไม่

มาร่วม “สนทนา” ไปกับ กับ รวิศ หาญอุตสาหะ, โธมัส พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี และ ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ ในรายการ สนทนาหาทำ EP. นี้

#MissionToTheMoonPodcast​​ #สนทนาหาทำ​​