VIDEO5 MINUTESทำอย่างไรเมื่อไม่อยากเป็นหัวหน้า อยากก้าวหน้าในตำแหน่งลูกน้อง? | 5M EP.980

ทำอย่างไรเมื่อไม่อยากเป็นหัวหน้า อยากก้าวหน้าในตำแหน่งลูกน้อง? | 5M EP.980

หากถามถึงเป้าหมายในสายอาชีพ หลายคนคงตอบว่าอยากเลื่อนขั้นเป็น ‘หัวหน้า’ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะเป็นหัวหน้าแค่อยากที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานในฐานะ ‘ลูกน้อง’ เท่านั้น ในพอดแคสต์ 5M EP. นี้

ไปรับฟังกันว่าคุณรวิศจะมีความเห็นและคำแนะนำอย่างไรต่อหัวข้อในวันนี้!

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ

#goodtime
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต