ทำอย่างไรเมื่อบ้านไม่ใช่ Comfort Zone อีกต่อไป? | MM EP.1257

PODCASTMISSION TO THE MOONทำอย่างไรเมื่อบ้านไม่ใช่ Comfort Zone อีกต่อไป? | MM EP.1257

คำพูดที่ว่า “บ้านคือวิมารของเรา” อาจไม่ใช่สำหรับทุกคนเสมอไป
เพราะในบางครั้ง ‘บ้าน’ ที่ควรเป็น Comfort Zone
ที่ที่ควรเป็นที่แรกที่เรานึกถึงเมื่อมีปัญหา
กลับกลายเป็นที่สุดท้ายที่ไม่อยากนึกถึงเลยด้วยซ้ำ
จะทำอย่างไรเมื่อบ้านไม่ใช่ Comfort Zone ของเราอีกต่อไป?

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ

#missiontothemoon 
#missiontothemoonpodcast
#society